Vincom Mega Mall - Times City

Mở cửa:
Địa chỉ: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 094 755 6886 (cho thuê mặt bằng)